Temporalización módulos

Módulos y temporalización

PRIMER CURSO 3 TRIMESTRES 210 HORAS EMPRESA

HORES SETMANALS

0186 Transport de sòlids i fluids. 1º 4H/SEM 128

60

0188 Operacions bàsiques en la indústria química. 1º 8H/SEM 256

90

0189 Reactors químics. 1º4H/SEM 128

60

0192 Formulació i preparació de mescles. 1º 3H/SEM 96
0193 Preparat i emmagatzemament de productes químics. 1º 3H/SEM 96
0194 Prevenció de riscos en indústries químiques. 1º 2H/SEM 64
0196. Formació i orientació laboral. 1º 3H/SEM 96
Horari reservat per a la docència en anglés 1º 3H/SEM 96

SEGUNDO CURSO 2 TRIMESTRES 120 HORAS EMPRESA

HORES SETMANALS

0185 Organització i gestió en indústries químiques. 2º3H/SEM 60
0187 Generació i recuperació d’energia. 2º7H/SEM 140

90 PROP 60

0190 Regulació i control de procés químic. 2º11H/SEM 220

30

0191 Manteniment electromecànic en indústries de procés. 2º4H/SEM 80 PROP 30
0195. Projecte d’indústries de procés químic. 40
0197. Empresa i iniciativa emprenedora. 2º3H/SEM 60
Horari reservat per a la docència en anglés 2º 2H/SEM 60
FCT 400